Gòria Pallé Torres funda aquesta firma legal per a ajudar a prevenir i resoldre els problemes que tenen les persones i les empreses en l’àmbit legal.

Ella ha estat una esportista d’alt nivell, i l’esport d’alt nivell requereix perseverança, fer cada dia millor el que fas i tenir molta passió i la seva marca està imbuïda d’aquests valors:

      1.Exigència 

          2.Compromís

       3.Confiança

4.Passió

Aquests són els valors que fan de Glòria Pallé Advocats una garantia.

Especialitats

DRET CIVIL

 • Arrendaments Urbans i rurals.
• Dret immobiliari
• Testaments , herències i successions
• Responsabilitats per responsabilitat contractual i extracontractual
• Reclamacions per deutes i impagaments

DRET DE DANYS

• Negligències de tipus professionals, mèdiques, hospitalàries, de professionals de la construcció , etc.
• Accidents de circulació
• Accidents laborals
• Defensa del consumidor
• Responsabilitat de l’administració.

DRET DE FAMILIA

• Matrimonial, negociació de convenis de separació i divorci
• Interposició de demandes de Divorci de mutu acord o contencioses o contesta la demanda si te l’ han interposat .
• Reclamacions sobre Guardia i Custòdia de menors en cas de parella de fet.
• Dret de família.
• Dret de menors

DRET MERCANTIL

• Reclamació de deutes.
• Assessorament al fer i signar contractes
• Reclamacions per incompliments de contractes.
• Modificació d’Estatus.
• Assessorament i preparació de juntes d’accionistes.
• Acompanyament negociacions

DRET PENAL

• Redacció i presentació de denuncies i querelles
• Defensa o acusació en qualsevol procediment penal
• Assistència al detingut
• Dret penitenciari.
• Dret penal econòmic.

PROGRAMES DE COMPLIANCE PENAL

Programes de compliance penal a les empreses per a la prevenció de fets delictius. Models de gestió i organització per a la prevenció de fets delictius. (art 31 bis Codi Penal)

DRET LABORAL

• Actes de conciliació previa al procés judicial
• Defensa o reclamació davant els tribunals de qualsvol procés judicial
• Tramitació d’expedients d’incapacitat permanent per malaltia comuna o accident

ADREÇA

Carrer Arc del pont, 3, 1er 2ª , Lleida

 

CONTACTE

Email: gloria@gloriapalle.com

Telèfon: 973 67 07 88